Moneybox 0 $
What is money-box?

This is cash-back system for active and regular customers. Money comes to Money-box after you made an order and counts following ways:

 • if the client has discount less then 10% it comes 2% of order amount to the Money-box;
 • if the client has discount from 10% to 15% it comes 1% of order amount to the Money-box
Also you can get gift to the Money-box due to activity at social networks, yandex.market and others. Follow the news.

You can use savings from the Money-box for payment any part of the order or the entire order as a whole.

Menu

Wuyi and Yíxīng!


Assortment renewal of Wuyishan Oolongs!

new products:

 1. Lanhua Fen Rou Gui
 2. Yunlong Huang Meigui
 3. Yunlong Tie Luohan
 4. Jianxin Duyun
 5. Yunlong Xiao Hong Pao
 6. Yunlong Shui Jin Gui
 7. Yunlong Bei Dou

restock:

 1. Bai Ji Guan Yan Lun
 2. Yunlong Lao Yan Cha (Aged oolong)
 3. Tie Luohan Yun Long
 4. Guo Xiang Rou Gui
 5. Fo Shou Xueli Wei (Buddha's Hand, The Snow Pear Flavor)
 6. Rougui SHQ
 7. Hui Yuan Keng Shuixian
 8. Yongde Ye Sheng Hong Cha (2019)
 9. Yan Long Chen Yan Cha
 10. Yunlong Shuixian
 11. Bei Dou Qingcao Xiang (Big Dipper, Herbaceous Aroma)
 12. Naixiang Jin Guanyin (Golden Guanyin with natural milk flavor)
 13. Jin Fo Da Hong Pao (The Big Red Robe "Golden Buddha"
 14. Huang Meigui Hua Xiang (Yellow Rose, Floral Fragrance)
 15. Huang Guanyin Hua Guo Xiang (Yellow Guanyin, Aroma of Flowers and Fruits)
 16. Bai Rui Xiang
 17. Ye Sheng Yan Cha
 18. Qing Xiang Shui Xiang
 19. Bang Tiang Yao

Assortment renewal of Yixing teapots!

new products:

 1. Teapot # 24669, yixing clay, 180 ml.
 2. Teapot # 24673, yixing clay, 235 ml.
 3. Teapot # 24672, yixing clay, 235 ml.
 4. Teapot # 24679, yixing clay, 175 ml.
 5. Teapot # 24670, yixing clay, 120 ml.
 6. Teapot # 24683, yixing clay, 165 ml.
 7. Teapot # 24677, yixing clay, 115 ml.
 8. Teapot # 24667, yixing clay, 105 ml.
 9. Teapot # 24671, yixing clay, 100 ml.
 10. Teapot # 24674, yixing clay, 150 ml.

and more!

Assortment renewal of Cups!

new products:

 1. Cup # 24698, yixing clay, wood firing, 130 ml.
 2. Cup # 24697, yixing clay, wood firing, 130 ml.
 3. Cup # 24696, yixing clay, wood firing, 130 ml.
 4. Cup # 24695, yixing clay, 135 ml.
 5. Cup # 24694, yixing clay, 135 ml.
 6. Cup # 24693, yixing clay, 135 ml.
 7. Cup # 24692, yixing clay, 185 ml.

Assortment renewal of Gaiwan!

new products:

 1. Gaiwan # 24691, porcelain, 120 ml.
 2. Gaiwan # 24690, ceramic, wood firing, hand painting, 150 ml.

Assortment renewal of  Tea Tray!

new products:

       1. Teatray # 24701, wood
       2. Teatray # 24699, wood

 

Share with your friends
Comments
Is comment useful? true 0
Михаил

Часть ссылок не работает, это из-за того что ещё будет добавляться?

Is comment useful? true 2
Анастасия Мойчай.ру

Михаил, здравствуйте! Да, вот-вот появятся!